Maandelijks archief: mei 2014

Verstedelijkingsladder

In deze uitspraak komt de ladder van duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 Bro aan de orde. Het bestemmingsplan Uitbreiding
meer

Redelijk termijn

Bij uitspraak van 1 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Brabant verzoeken van appellanten om vergoeding van schade vanwege overschrijding van
meer

Wabo binnenplanse afwijking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft niet binnen de reguliere beslistermijn uit artikel 3.9 Wabo
meer

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn van 8 jaar voor planologisch strijdig gebruik en bouwen van een bouwwerk. Tijdelijke omgevingsvergunning slechts …

Bouwen

Niet in geschil is dat indien het achter de schuur gelegen deel van het penceel – met uitzondering van de
meer

Flora en fauna

Uit hetgeen onder 5.2. is overwogen, volgt dar de staatssecretaris de aanvraag alsnog dient te beoordelen aan de hand van
meer

Subsidie

Appellante betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de lagere vaststelling en het daaruit voortvloeiende teruggevorderde bedrag niet in verhouding
meer

Forensenbelasting

Eigenaren van een tweede woning kunnen worden geconfronteerd met forensenbelasting: een belasting die kan worden opgelegd aan personen die meer
meer