Maandelijks archief: juni 2016

Referentiesituatie art. 19j Nbw

In de uitspraak van de Afdeling d.d. 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1515, gaat het om een bestemmingsplan waarin met betrekking tot
meer

Relativiteit en de Wabo

Kan het relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb) aan een verzoeker om handhaving worden tegengeworpen als deze zich beroept op het door
meer

Eis glasbewassing, de sequel

Eis glasbewassing, de sequel Al eerder hebben we de tussenuitspraak gezien over de vraag of een eis van glasbewassing aan
meer