Maandelijks archief: augustus 2017

Beroep of bedrijf aan huis

Omwonenden kwamen op tegen een door de raad van Vianen vastgesteld bestemmingsplan waarbij de bouw van een woning aan de
meer

Uitvoeren bouwwerkzaamheden

In de uitspraak van AbRvS 12 april 2017 ECLI:NL:RVS:2017:987 komt de vraag aan de orde of de omgevingsvergunning voor het
meer

paalmatras: bouwwerk of niet?

    WABO   Paalmatras een bouwwerk of niet? In de uitspraak van de AbRvS van 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1099
meer

Stilzwijgende uitstel van betaling?

De verjaring van de invorderingsbevoegdheid van verbeurde dwangsommen kan worden gestuit door uitstel van betaling te verlenen. In de uitspraak
meer

Parkeerbeleid en bestemmingsplan

“Bij het bouwen en het uitbreiden of veranderen van functies op grond van deze planregels dient, overeenkomstig het door de
meer

Bouwwerk in zin van Wabo?

  Afgelopen woensdag heeft de Afdeling weer eens twee uitspraken gedaan die gaan over de vraag of sprake is van
meer

PLanschade en nadeelcompensatie

  Planschade: NMR bij inbreidingslocatie 5%, 28 meter tot ontwikkeling niet onevenredig kort De uitspraak van de AbRvS van 21
meer

hersteld aanwijzingsbesluit Veluwe

  De uitspraak van de AbRvS van 21 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1650 over het “herstelde” aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied “Veluwe”
meer

Ffw ontheffing voor windpark

 Voor windparken is in de regel een ontheffing nodig op grond van de Flora- en Faunawet / de Wet natuurbescherming.
meer

Bekendmakingsperikelen

 Besluiten tot handhaving worden bekendgemaakt door toezending aan overtreder (artikel 3:41, eerste lid, Awb). In AbRvS 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2196
meer