Maandelijks archief: augustus 2018

Evenementen in bestemmingsplannen

Door de gemeenteraad van de gemeente Ermelo is een bestemmingsplan vastgesteld waar de gronden met de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied
meer