Nieuws en Nabeschouwing

PAS-nieuws

De zitting bij het Hof in Luxemburg naar aanleiding van de door de Afdeling gestelde prejudiciële vragen over de PAS
meer

Windpark Moerdijk

. In AbRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1436, gaat het om het bestemmings-plan “Windpark Industrieterrein Moerdijk”. Van de zijde van Nuon
meer

Publicaties

Verstedelijkingsladder

In deze uitspraak komt de ladder van duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 Bro aan de orde. Het bestemmingsplan Uitbreiding …

publicatie

Redelijk termijn

Bij uitspraak van 1 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Brabant verzoeken van appellanten om vergoeding van schade vanwege overschrijding van …

publicatie

Wabo binnenplanse afwijking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft niet binnen de reguliere beslistermijn uit artikel 3.9 Wabo op een..

publicatie

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn van 8 jaar voor planologisch strijdig gebruik en bouwen van een bouwwerk. Tijdelijke omgevingsvergunning slechts …

publicatie
back to the top