Nieuws en Nabeschouwing

Geurhinder en veehouderij

  Naar aanleiding van klachten over geurhinder besloten Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel om de omgevingsvergunning van een vleeskuikenbedrijf te
meer

kosten rechtsbijstand

Partijen twisten ook over de vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand. De advocaat van DSM had verzocht om vergoeding van
meer

Herhaalde aanvraag

 In de uitspraak van de AbRvS van 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3365 past de Afdeling de nieuwe jurisprudentie met betrekking tot
meer

Publicaties

Verstedelijkingsladder

In deze uitspraak komt de ladder van duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 Bro aan de orde. Het bestemmingsplan Uitbreiding …

publicatie

Redelijk termijn

Bij uitspraak van 1 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Brabant verzoeken van appellanten om vergoeding van schade vanwege overschrijding van …

publicatie

Wabo binnenplanse afwijking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft niet binnen de reguliere beslistermijn uit artikel 3.9 Wabo op een..

publicatie

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn van 8 jaar voor planologisch strijdig gebruik en bouwen van een bouwwerk. Tijdelijke omgevingsvergunning slechts …

publicatie
back to the top