Nieuws en Nabeschouwing

peilmoment procesbelang

    In AbRvS 4 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2648 was de vraag aan de orde wat het moment is om te
meer

Kamperen bij de boer

  Enkele bewoners van het buitengebied van de gemeente Stichtse Vecht kwamen op tegen het opnieuw positief bestemmen van een
meer

Publicaties

Verstedelijkingsladder

In deze uitspraak komt de ladder van duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 Bro aan de orde. Het bestemmingsplan Uitbreiding …

publicatie

Redelijk termijn

Bij uitspraak van 1 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Brabant verzoeken van appellanten om vergoeding van schade vanwege overschrijding van …

publicatie

Wabo binnenplanse afwijking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft niet binnen de reguliere beslistermijn uit artikel 3.9 Wabo op een..

publicatie

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn van 8 jaar voor planologisch strijdig gebruik en bouwen van een bouwwerk. Tijdelijke omgevingsvergunning slechts …

publicatie
back to the top