Nieuws en Nabeschouwing

Grondgebonden bedrijf of niet?

 De uitspraak van de AbRvS van 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3124 heeft betrekking op het hoger beroep van een initiatiefnemer die
meer

Ladder DUVE en VNG-brochure

AbRvS 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3110. Bij besluit van 6 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan
meer

Bijbehorend bouwwerk of niet?

De uitspraak van de AbRvS van 5 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2897 is opgenomen vanwege de overwegingen over het bijbehorend bouwwerk. Op
meer

Omvang toets bouwaanvraag

  De uitspraak van 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2795 is niet nieuw, maar wel aardig om nog eens onder de aandacht
meer

Publicaties

Verstedelijkingsladder

In deze uitspraak komt de ladder van duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 Bro aan de orde. Het bestemmingsplan Uitbreiding …

publicatie

Redelijk termijn

Bij uitspraak van 1 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Brabant verzoeken van appellanten om vergoeding van schade vanwege overschrijding van …

publicatie

Wabo binnenplanse afwijking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft niet binnen de reguliere beslistermijn uit artikel 3.9 Wabo op een..

publicatie

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn van 8 jaar voor planologisch strijdig gebruik en bouwen van een bouwwerk. Tijdelijke omgevingsvergunning slechts …

publicatie
back to the top