Nieuws en Nabeschouwing

Splitsing omgevingsvergunning

De uitspraak van de AbRvS van 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3448 geeft een mooi voorbeeld van een zaak waarin de splitsing
meer

Nieuwe stedelijke ontwikkeling

De uitspraak van 10 oktober 2018 ECLI:NL:RVS:2018:3297 is opgenomen vanwege de overwegingen over de vraag of het plan voor het vestigen
meer

Publicaties

Bouwen

Niet in geschil is dat indien het achter de schuur gelegen deel van het penceel – met uitzondering van de sloot – geen deel uitmaakt van het …

publicatie

Flora en fauna

Uit hetgeen onder 5.2. is overwogen, volgt dar de staatssecretaris de aanvraag alsnog dient te beoordelen aan de hand van art. 75 Ffw. Dienaangaande geldt dat een …

publicatie

Subsidie

Appellante betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de lagere vaststelling en het daaruit voortvloeiende teruggevorderde bedrag niet in verhouding staat …

publicatie

Forensenbelasting

Eigenaren van een tweede woning kunnen worden geconfronteerd met forensenbelasting: een belasting die kan worden opgelegd aan personen die meer dan negentig dagen …

publicatie
back to the top